Jesteś tu: Beskid Śląski / Schroniska / Schroniska PTTK / SkrzyczneSchronisko PTTK "Skrzyczne"

43-370 Szczyrk
tel.: (0 33) 817 85 88
e-mail: schronisko@skrzyczne.szczyrk.pl
www.skrzyczne.szczyrk.pl

Oferta

Schronisko dysponuje 32 miejscami noclegowymi, w pokojach 2, 4, 6 i 8 osobowych. Większość pokoi wyposażona jest w kabiny prysznicowe oraz telewizory. Na miejscu jest bufet, grill, letni taras widokowy (na którym można spożywać posiłki) oraz sklep sportowy. W pobliżu znajduje się krąg ogniskowy, boiska do siatkówki, koszykówki i badmintona, basen kąpielowy, strzelnica sportowa oraz ścianka wspinaczkowa. Ponadto przy schronisku mieści się górna stacja całorocznego wyciągu krzesełkowego. Nie ma dopłat za pościel. Istnieje możliwość negocjacji cen dla grup zorganizowanych oraz w przypadku dłuższych pobytów (dłuższych niż 4 noce).

Historia

?

Opinie

komentarz:
Warunki/Obs?uga/Klimat:
polecam szczególnie dla:
twój nick lub nazwa:
twój adres e-mail:
ocena: 2.06 (2.36/1.68/2.14)
<<  1  2  3 >> 
turystka
15:11 28.12.2014
Witam... schronisko w ?aden sposób nie jest przyjazne dla turystów! ! Zaczynaj?c od noclegu- w pokojach brud a co najgorsze zadomowi?y si? pch?y lub co? w rodzaju gryzoni bo ?lady na ciele pozosta?y! ! Powinien t? spraw? zainteresowa? si? sanepid!! Sama o tym ich poinformuje! ! Druga kwestia jest nie mi?a obs?uga! ! M?oda dziewczynka której twarz chyba nie pami?ta u?miechu i wieczny d?s! Nie wspomn? ju? o fatalnej kuchnii. Jestem cz?stym go?ciem w gorach ale do schroniska wchodz? coraz rzadziej.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 0/0/0
ocena: 0.00
polecam szczególnie dla: nie polecam
GG
12:07 19.11.2014
NIE POLECAM! obs?uga fatalna , chcieli?my tylko si? doinformowac w kilku sprawach poniewa? nigdy tam nie byli?my , na skrzyczne dotarli?my od strony bia?ego krzy?a, dopóki nie zamówili?my kawy nikt nie chcia? z nami rozmawia? ,a po zakupie jaka? sfochowana baba wysz?a ?askawie z kuchni ,zeby odpowiedziec na pytanie- jak najlepiej zej?? do szczyrku z dzieckiem -" nie wiem" , kawa nie dobra i droga ,ciasto stare.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 0/0/0
ocena: 0.00
polecam szczególnie dla: nie polecam
Barbara Radek
22:14 28.10.2014
9.10.2014 weszli?my do schroniska posili? si?. Wida?, ?e kiedy? schronisko mia?o dusz? i fajn? atmosfer?, ale teraz ...??? Co tam si? dzieje? Obs?uguj?ca, obra?ona ksi??niczka, odpowiada odwrócona ty?em do klienta, z ?ask? obs?uguj?ca i do tego ceny! za dwa maciupkie oscypki, podane na jednej papierowej tacce zap?aci?am 10 z?. Na ca?e szcz??cie s? te? plusy, pi?kny widok, sympatyczny bernardyn i pyszna czekolada z winiakiem. Jak si? obs?uga poprawi to b?dzie to miejsce godne polecenia, na razie nie polecam, bo zm?czonemu tury?cie nie potrzebne s? stresy z obs?ug?.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 4/1/4
ocena: 3.00
polecam szczególnie dla: nie polecam
Fat Cat
07:28 12.06.2014
To by?oby w tej chwili (po generalnym remoncie) bardzo fajne schronisko, gdyby w?a?cicielom nie przysz?o do g?owy zrobi? pod oknami wielkiego tarasu ze sto?ami i ?awami. Efekt jest taki, ?e zje?d?a si? tam teraz byde?ko z ca?ej okolicy i urz?dzaj? sobie libacje na ?wie?ym powietrzu. 5 godzin bez chwili przerwy wys?uchiwania pijackich ryków i wyzwisk przy próbach interwencji to nie jest to po co jedzie si? w góry. Jeden z w?a?cicieli (zarz?dców?) poproszony po pó?nocy ?eby interweniowa? powiedzia? "na tarasie mog? robi? co chc?". Mimo ?e warunki poprawi?y si? po remoncie nigdy wi?cej moja noga tam nie postanie. Zw?aszcza nie przy takich cenach jak sobie ?ycz? za wszystko - sam nocleg w cenie ?redniego hotelu ze ?niadaniem.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 2/1/0
ocena: 1.00
polecam szczególnie dla: nie polecam
w?drowiec
18:49 03.06.2014
By?am w wielu schroniskach, zazwyczaj fajna atmosfera, w?a?ciciele sympatyczni ale nie tym razem, w?a?ciciel to jaki? gbur który my?li, ?e jest najlepszy, skasowa? klienta ale nic w zamian, NIE POLECAM
Warunki/Obs?uga/Klimat: 1/1/1
ocena: 1.00
polecam szczególnie dla: nie polecam
Marcin
17:57 09.02.2013
Schronisko oferuj?ce bardzo drogie i ma?e racje ?ywno?ciowe. Do tego p?atna toaleta - skandal! Staram si? tam nie kupowa? od czasu, jak zobaczy?em akcj? starszego pana wydaj?cego posi?ki. Nalewaj?c piwo klientowi, troch? za du?o sobie popu?ci?, przez co spora cz??? napoju znalaz?a si? na stoj?cej pod kranem szarlotce. My?licie, ?e j? zdj??? Sk?d - w ogóle si? tym faktem nie przej??.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 3/0/2
ocena: 1.67
polecam szczególnie dla: nie polecam
Iwona
07:48 26.01.2013
Chcia?am poinformowa? o sytuacji, jaka mnie ostatnio spotka?a w zetkni?ciu z ewidentnym brakiem go?cinno?ci ze strony w?a?cicieli Schroniska PTTK Skrzyczne: W Sylwestrow? noc 31.12.2012r. wybrali?my si? z grup? znajomych w góry - celem by?o zdobycie góry Skrzyczne. Ok. godziny 23 byli?my na szczycie, gdzie razem z inn? grup? nocnych zdobywców usi?owali?my dosta? si? do schroniska. Bez w?tpienia by?o ono pe?ne ludzi, wszystkie okna by?y jasno o?wietlone. Pomimo tego, ?e dzwonili?my na dzwonku znajduj?cym si? przy wej?ciu a osoby b?d?ce w ?rodku nas widzia?y (jak tylko spostrzegli grup? dzwoni?cych turystów, odeszli od okna) - nikt nie otworzy? drzwi. Nie chcieli?my nikomu zak?óca? imprezy sylwestrowej, a jedynie skorzysta? z toalety i chwil? si? ogrza?. Dodam, ?e wieczór ten by? bardzo wietrzny a do pó?nocy zosta?a nam jeszcze godzina. Strach pomy?le?, co by?oby w momencie, gdyby kto? potrzebowa? pomocy medycznej. Wiem, ?e Schronisko ma obowi?zek w takim przypadku wpu?ci? do ?rodka strudzonych turystów. Nie mo?e by? tak, ?e miejsce, które ma by? przychylne turystom oraz s?u?y? w razie potrzeby pomoc?, zamyka si? przed nimi na cztery spusty. Dodatkowo musz? wspomnie?, ?e Pomimo tego, ?e wszyscy apeluj? o to, by w górach nie odpala? petard, w sylwestrow? noc spod schroniska mo?na by?o je obserwowa? ... Z?o?y?am nawet reklamacj? do Spó?ki "Schroniska i Hotele PTTK Karpaty", oto odpowied? w?a?ciciela: „W odpowiedzi na skarg? dotycz?c? nocy sylwestrowej, uprzejmie informuj? i? schronisko na Skrzycznem by?o otwarte przez 24 godziny i w ?adnym momencie nie by?o zamkni?te, gdy? oprócz grupy, która bawi?a si? na dwóch salach (grupa z Poznania)mieszkaj?ca w schronisku od 27 XII do 2 I . Jedna sala oraz korytarze dolne z ubikacjami by?y dost?pne w?a?nie dla go?ci, którzy rokrocznie przychodz? powita? Nowy Rok na szczycie. Na potwierdzenie moich s?ów mog? przytoczy? relacj? osób, które przysz?y na ski-tourach lub piechot? do schroniska i przebywa?y w tym okresie na tej trzeciej sali. Mi?dzy innymi byli to Pan Robert Zubek trener kadry zjazdowców z 8- osobow? grup? , Pani Martyna Wojciechowska z dr. Moskalem i grupa 5 osób z nimi. Do tego w godz. od 22 - 1 przez korytarz z ubikacjami przewin??o si? oko?o 30 - 50 osób, którzy korzystali z obs?ugi bufetu(gor?ce napoje) co jest zapisane w kasie fiskalnej. By? mo?e w którym? momencie osoba z tak zwanych pasantów przebywaj?cych na korytarzu i w werandzie wej?ciowej zamkn??a niechc?cy od wewn?trz drzwi wej?ciowe, nie b?d?c tego ?wiadom.” Nie wiem jak Wam ale mnie to nie przekonuje.. gor?ce napoje mog?y by? kupowane przez go?ci zamkni?tej imprezy, zamkni?tego przed turystami Schroniska. Jak tak to ma wygl?da?, niech po prostu zmieni? nazw? na HOTEL i wszystko b?dzie jasne. NIE POLECAM. Je?li kto? mia? podobne sytuacj? oto adres do sk?adania reklamacji www.schroniska-pttk.com.pl.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 2/0/0
ocena: 0.67
polecam szczególnie dla: nie polecam
Miciu
21:18 18.01.2013
Z czysto?ci? i obs?ug? bywa ró?nie (mam wra?enie ?e zale?nie od humoru) natomiast widoki i warunki narciarskie zawsze na plus.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 3/3/3
ocena: 3.00
polecam szczególnie dla: ceni?cych pi?kne widoki
kocis
12:08 12.11.2012
Schronisko takie sobie. Kawa dobra, ciasto tako?. A co do Pana Psa. Wspania?y, przyjacielski wielki bernardyn. Nie rozumiem jak mo?na brzydzi? si? takim wspania?ym stworzeniem
Warunki/Obs?uga/Klimat: 2/4/3
ocena: 3.00
polecam szczególnie dla: ceni?cych pi?kne widoki
neti
20:31 11.11.2012
ka?dy mówi schronisko ,nie hotel. Po przeliczeniu dla 8 osób za obskurny schroniskowy pokój i nocowanie na ?ó?kach pi?trowych z toalet? na korytarzu cena kreuje si? w granicy 360-640 z?. Gwarantuje ,?e za tak? cen? znajdziecie luksusowy apartament dla 8 osób.Ja tam ze schroniska nie skorzystam bo to wywalenie kasy w b?oto
Warunki/Obs?uga/Klimat: 0/0/0
ocena: 0.00
polecam szczególnie dla: nie polecam
<<  1  2  3 >> 

Copyright © 2006 - 2017 http://mojegory.com.pl • Strona głównaPolityka prywatnościGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS