Korona Gór Polskich

Historia

Idea Korony Gór Polski zrodziła się w 1997 roku,a jej pomysłodawcami byli dwaj autorzy czasopisma "Poznaj swój kraj" - dr Wojciech Lewandowski i dr Marek Więckowski. Koronę stanowi 28 najwyższych szczytów głównych pasm górskich Polski. 13 grudnia 1997 r. na spotkaniu z czytelnikami, zorganizowanym przez "Poznaj swój kraj", w Warszawie powołany został przy redakcji "Psk" ogólnopolski Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Zatwierdzono wtedy także jego regulamin.

Regulamin Klubu Zdobywców Gór Polskich

1. Klub zrzesza osoby, chlubiące się posiadaniem godności ZDOBYWCY oraz osoby decydujące się na wejście na najwyższe szczyty zaliczone do Korony Gór Polski, czyniąc to w dowolny sposób i w dowolnym czasie.
2. Celem klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich - poznawania ich przyrody, dziejów, tradycji, kultury i zabytków.
3. Klub dąży do upowszechnienia racjonalnego wysiłku fizycznego niezbędnego dla zdrowia szczególnie w środowisku młodzieżowym.
4. Klub w swej pracy przedkłada zasadę szlachetnego współdziałania z wszystkimi miłośnikami gór, zaś honor, bezinteresowność i pomoc słabszemu uznaje za podstawę działania klubowego.
5. Klub działa przy miesięczniku krajoznawczo-turystycznym "Poznaj swój kraj", którego Redakcja jest organizatorem życia klubowego, a na łamach którego ukazują się wszelkie informacje o decyzjach, przedsięwzięciach i dokonaniach klubowych.
6. Klub opiera swe działanie na pracy społecznej członków, bez zarządu i bez składek członkowskich.
7. Deklaracje gotowości do przynależności klubowej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 20zł, przyjmuje Redakcja "Poznaj swój kraj". Ona też nadaje tytuł KANDYDATA na zdobywcę KGP.
8. Osoby przyjęte do Klubu mają prawo noszenia odznaki klubowej.
9. Starający się o najwyższą godność ZDOBYWCY KGP dokumentuje swoje wejścia na koronne szczyty w specjalnej książeczce KGP wydawanej przez Redakcję "Psk", którą po pokonaniu 28 szczytów koronnych przedkłada Loży Zdobywców.
10. Loża Zdobywców składająca się z osób posiadających tytuł ZDOBYWCY uprawniona jest do nadawania tej godności po rozpatrzeniu wniosków kandydatów, przy ich obecności, na posiedzeniu zakończonym protokołem.
11. Nadanie godności ZDOBYWCY KGP odbywa się w sposób obrzędowy podczas imprez klubowych, a fizycznym potwierdzeniem tego jest specjalny dyplom, odznaka i legitymacja ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI.
12. Kandydaci oraz zdobywcy KGP korzystają z prawa udziału we wszystkich imprezach klubowych po kosztach podstawowych, zaś po opłaceniu rocznej prenumeraty "Poznaj swój kraj" z przywilejów klubowych, bez prawa przenoszenia ich na inne osoby. Dokumentem potwierdzający prawo do korzystania z przywilejów klubowych jest coroczna KARTA KLUBOWA wydawa przez Redakcją "Poznaj swój kraj".
13. Wszelkie zmiany w powyższych Zasadach działania Klubu Zdobywców KGP wprowadzane są decyzjami członków Klubu uczestniczących w imprezach klubowych organizowanych przez Redakcję "Poznaj swój kraj".

Spis szczytów

Szczyt Wysokość Pasmo
Łysica 612 m n.p.m. Góry Świętokrzyskie
Ślęża 718 m n.p.m. Masyw Ślęży
Skopiec 724 m n.p.m. Góry Kaczawskie
Kłodzka Góra 765 m n.p.m. Góry Bardzkie
Biskupia Góra 889 m n.p.m. Góry Opawskie
Chełmiec 889 m n.p.m. Góry Wałbrzyskie
Lubomir 912 m n.p.m. 1Beskid Makowski
Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m. Góry Stołowe
Czupel 933 m n.p.m. Beskid Mały
Waligóra 936 m n.p.m. Góry Kamienne
Skalnik 945 m n.p.m. Rudawy Janowickie
Jagodna 977 m n.p.m. Góry Bystrzyckie
Kowadło 989 m n.p.m. Góry Złote
Lackowa 997 m n.p.m. Beskid Niski
Wielka Sowa 1015 m n.p.m. Góry Sowie
Wysoka 1050 m n.p.m. Pieniny
Orlica 1084 m n.p.m. Góry Orlickie
Rudawiec 1112 m n.p.m. Góry Bialskie
Wysoka Kopa 1126 m n.p.m. Góry Izerskie
Mogielica 1173 m n.p.m. Beskid Wyspowy
Skrzyczne 1257 m n.p.m. Beskid Śląski
Radziejowa 1262 m n.p.m. Beskid Sądecki
Turbacz 1310 m n.p.m. Gorce
Tarnica 1346 m n.p.m. Bieszczady
Śnieżnik 1425 m n.p.m. Masyw Śnieżnika
Śnieżka 1602 m n.p.m. Karkonosze
Babia Góra 1725 m n.p.m. Beskid Żywiecki
Rysy 2499 m n.p.m. Tatry
Info Informacje zaczerpnięte została ze strony Klubu Zdobywców Korony Gór Polski - www.kgp.amos.waw.pl/

Copyright © 2006 - 2017 http://mojegory.com.pl • Strona głównaPolityka prywatnościGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS