Korona Gór Polskich

Historia

Idea Korony Gór Polski zrodziła się w 1997 roku,a jej pomysłodawcami byli dwaj autorzy czasopisma "Poznaj swój kraj" - dr Wojciech Lewandowski i dr Marek Więckowski. Koronę stanowi 28 najwyższych szczytów głównych pasm górskich Polski. 13 grudnia 1997 r. na spotkaniu z czytelnikami, zorganizowanym przez "Poznaj swój kraj", w Warszawie powołany został przy redakcji "Psk" ogólnopolski Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Zatwierdzono wtedy także jego regulamin.

Regulamin Klubu Zdobywców Gór Polskich

1. Klub zrzesza osoby, chlubi±ce się posiadaniem godno¶ci ZDOBYWCY oraz osoby decyduj±ce się na wej¶cie na najwyższe szczyty zaliczone do Korony Gór Polski, czyni±c to w dowolny sposób i w dowolnym czasie.
2. Celem klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich - poznawania ich przyrody, dziejów, tradycji, kultury i zabytków.
3. Klub d±ży do upowszechnienia racjonalnego wysiłku fizycznego niezbędnego dla zdrowia szczególnie w ¶rodowisku młodzieżowym.
4. Klub w swej pracy przedkłada zasadę szlachetnego współdziałania z wszystkimi miło¶nikami gór, za¶ honor, bezinteresowno¶ć i pomoc słabszemu uznaje za podstawę działania klubowego.
5. Klub działa przy miesięczniku krajoznawczo-turystycznym "Poznaj swój kraj", którego Redakcja jest organizatorem życia klubowego, a na łamach którego ukazuj± się wszelkie informacje o decyzjach, przedsięwzięciach i dokonaniach klubowych.
6. Klub opiera swe działanie na pracy społecznej członków, bez zarz±du i bez składek członkowskich.
7. Deklaracje gotowo¶ci do przynależno¶ci klubowej wraz z wpłat± wpisowego w wysoko¶ci 20zł, przyjmuje Redakcja "Poznaj swój kraj". Ona też nadaje tytuł KANDYDATA na zdobywcę KGP.
8. Osoby przyjęte do Klubu maj± prawo noszenia odznaki klubowej.
9. Staraj±cy się o najwyższ± godno¶ć ZDOBYWCY KGP dokumentuje swoje wej¶cia na koronne szczyty w specjalnej ksi±żeczce KGP wydawanej przez Redakcję "Psk", któr± po pokonaniu 28 szczytów koronnych przedkłada Loży Zdobywców.
10. Loża Zdobywców składaj±ca się z osób posiadaj±cych tytuł ZDOBYWCY uprawniona jest do nadawania tej godno¶ci po rozpatrzeniu wniosków kandydatów, przy ich obecno¶ci, na posiedzeniu zakończonym protokołem.
11. Nadanie godno¶ci ZDOBYWCY KGP odbywa się w sposób obrzędowy podczas imprez klubowych, a fizycznym potwierdzeniem tego jest specjalny dyplom, odznaka i legitymacja ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI.
12. Kandydaci oraz zdobywcy KGP korzystaj± z prawa udziału we wszystkich imprezach klubowych po kosztach podstawowych, za¶ po opłaceniu rocznej prenumeraty "Poznaj swój kraj" z przywilejów klubowych, bez prawa przenoszenia ich na inne osoby. Dokumentem potwierdzaj±cy prawo do korzystania z przywilejów klubowych jest coroczna KARTA KLUBOWA wydawa przez Redakcj± "Poznaj swój kraj".
13. Wszelkie zmiany w powyższych Zasadach działania Klubu Zdobywców KGP wprowadzane s± decyzjami członków Klubu uczestnicz±cych w imprezach klubowych organizowanych przez Redakcję "Poznaj swój kraj".

Spis szczytów

Szczyt Wysoko¶ć Pasmo
Łysica 612 m n.p.m. Góry ¦więtokrzyskie
¦lęża 718 m n.p.m. Masyw ¦lęży
Skopiec 724 m n.p.m. Góry Kaczawskie
Kłodzka Góra 765 m n.p.m. Góry Bardzkie
Biskupia Góra 889 m n.p.m. Góry Opawskie
Chełmiec 889 m n.p.m. Góry Wałbrzyskie
Lubomir 912 m n.p.m. 1Beskid Makowski
Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m. Góry Stołowe
Czupel 933 m n.p.m. Beskid Mały
Waligóra 936 m n.p.m. Góry Kamienne
Skalnik 945 m n.p.m. Rudawy Janowickie
Jagodna 977 m n.p.m. Góry Bystrzyckie
Kowadło 989 m n.p.m. Góry Złote
Lackowa 997 m n.p.m. Beskid Niski
Wielka Sowa 1015 m n.p.m. Góry Sowie
Wysoka 1050 m n.p.m. Pieniny
Orlica 1084 m n.p.m. Góry Orlickie
Rudawiec 1112 m n.p.m. Góry Bialskie
Wysoka Kopa 1126 m n.p.m. Góry Izerskie
Mogielica 1173 m n.p.m. Beskid Wyspowy
Skrzyczne 1257 m n.p.m. Beskid ¦l±ski
Radziejowa 1262 m n.p.m. Beskid S±decki
Turbacz 1310 m n.p.m. Gorce
Tarnica 1346 m n.p.m. Bieszczady
¦nieżnik 1425 m n.p.m. Masyw ¦nieżnika
¦nieżka 1602 m n.p.m. Karkonosze
Babia Góra 1725 m n.p.m. Beskid Żywiecki
Rysy 2499 m n.p.m. Tatry
Info Informacje zaczerpnięte została ze strony Klubu Zdobywców Korony Gór Polski - www.kgp.amos.waw.pl/

Copyright © 2006 - 2018 http://mojegory.com.pl Tudum - strony internetoweStrona głównaPolityka prywatno¶ciGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS