Schronisko PTTK Na Markowych Szczawinach

34-223 Zawoja Górna
Tel. (0 33) 877-51-05
e-mail: markowe.szczawiny@op.pl
www.markowe.wierch.pl/

Oferta

46 miejsc noclegowych w pokojach 4,5,6,7,8 os. Do dyspozycji gości jest też stół do tenisa wraz z wyposażeniem, a w zimie można wypożyczyć sprzęt narciarski (narty, kijki, buty, raki i czekany). W obiekcie znajdują się łazienki i ubikacje ze stałą ciepłą i zimną bieżącą wodą.

Historia

?

Opinie

komentarz:
Warunki/Obs?uga/Klimat:
polecam szczególnie dla:
twój nick lub nazwa:
twój adres e-mail:
ocena: 2.19 (3.00/2.00/1.58)
<<  1  2 >> 
demostenesss
14:53 18.01.2015
?enada-leniwe,niesympatyczne dziewuchy.DYGNITARZE Z PTTK my?lcie do k...n?dzy komu dajecie dzier?aw?.Prowadzenie schroniska to spo?eczna misja,wymagaj?ca odpowiednich predyspozycji,NIE K...KONEKSJI!!! PAJACE Z PTTK góry to nie wasza w?asno??,Id?cie na leskowiec czy Markowe Szczawiny,obs?uga z przypadku,nadeta chamota.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 3/2/0
ocena: 1.67
polecam szczególnie dla: nie polecam
Dareczek
19:28 21.02.2012
NIE POLECAM!!!! To ma?o powiedziane. By?am tam z m??em przed wielkim otarciem. masakra w pokoju 17 stopni (luty) jak zapyta?am czy mo?na podkr?ci? grzane to us?ysza?am "?e taka temperatura jest zdrowa i zgodna z przepisami unii" koszmar. Po?ciel za 6z?. dosta?am koc. Na gor?cy obiad wybra?am sobie piecze? z ziemniakami i kapusta zasma?an?. M?czy?am si? ca?? noc po milionie herbat zwróci?am rano, pyszny obiad. M?? zamówi? bigos niczym si? nie ró?ni? od mojej kapusty, zwróci? od razu. o godzinie 6 rano Pani sprz?taj?ca obudzi?a nas odkurzaniem. Obs?uga nieprzyjemna wr?cz wredna, je?eli chodzi o pokoje po remoncie ?adne. Moim skromnym zdanie: nie potrzebny remont potrzebna zmiana w?a?cicieli!!!!!!!!!!
Warunki/Obs?uga/Klimat: 2/0/0
ocena: 0.67
polecam szczególnie dla: nie polecam
Qba Ó?
22:13 11.02.2012
Spa?em dwie noce i by?o super. w pokoju ciep?o (luty) apetyczne posi?ki w bufecie podaje apetyczna Pani ;)). Polecam wszystkim. A ceny - no có? obiekt nowy to i ceny nowe, ale czy 30 z? za ?ó?ko to du?o?
Warunki/Obs?uga/Klimat: 4/5/4
ocena: 4.33
polecam szczególnie dla: narciarzy
bbbb
22:24 05.10.2011
Potwierdzam ?e ceny potraw i noclegów kosmiczne. Je?li w?a?cicielk? jest kasjerka w restauracji, to bardzo niesympatyczna Pani. Dla niej problemem by?o u?yczenie na moment d?ugopisu w celu wpisania danych do ksi??eczki GOT. Otoczenie schroniska równie? wymaga rewitalizacji. Ale stare schronisko by?o koszmarne.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 4/3/1
ocena: 2.67
bendoszka
14:28 17.09.2011
+po?o?enie schroniska, czyste i nowoczesne toalety, cz?ste spotkania z himalaistami, darmowy wrz?tek, bardzo ?yczliwa i pomocna obs?uga - brak górskiej atmosfery, toalety zamykane w godzinach popo?udniowych
Warunki/Obs?uga/Klimat: 3/4/3
ocena: 3.33
polecam szczególnie dla: szukaj?cych wygód
Radioamator
20:12 25.07.2011
Jestem krótkofalowcem i w dniu 27.06.2011 nawi?zywa?em amatorskie ??czno?ci radiowe ze szczytu Policy i Babiej Góry. Chcia?bym jeszcze raz bardzo serdecznie podzi?kowa? za?odze schroniska na Markowych Szczawinach a mianowicie panu stra?akowi Jackowi Kurek i panu S?awomirowi Górny za okazan? pomoc i go?cinne pocz?stowanie herbatk?. Pomimo, ?e do schroniska "?ci?gn??em" po 22:00, wymienieni panowie bardzo uczynnie pomogli mi zreperwa? uszkodzon? anten?, tak, ?e nast?pnego dnia mog?em dalej kontynuowa? moj? radioamatorsk? ekspedycj? na M?dralow? i Ja?owiec. Jeszcze raz serdecznie dzi?kuj? i gratuluj? tak wspania?ych pracowników.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 5/5/4
ocena: 4.67
polecam szczególnie dla: szukaj?cych wygód
swojana
13:49 19.08.2010
Miejsce zatraci?o klimat. To nie schronienie dla turystów. To produkowane masowo niedobre jedzenie (z mro?onek i zupek w proszku) odgrzewane w mikrofali. Niespotykany kolor ?urku (kolor curry!zreszt? jak wi?kszo?? potraw), pomidorowa ohydna. Jedynie watróbka mo?e by?, cho? te? kosztuje! Ceny kosmiczne. Czar prys?! Na szcz??cie blisko Babia Góra, której urok jest niezaprzeczalny.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 1/1/0
ocena: 0.67
Kowal
23:51 09.08.2010
Schronisko z zewn?trz jak najbardziej ale czar pryska po pierwszym kontakcie z obs?ug?. By?em w wielu schroniskach i to wypada najgorzej pomimo ?e jest nowe. Obs?uga a zw?aszcza Pani która prowadzi ca?e to pseudo schronisko jest nieuprzejma, niemi?a i na ka?dym kroku ka?demu daje odczu? ?e kasa jest najwa?niejsza ? ja mam czynsz do op?acenia?- informacja na porz?dku dziennym dla odwiedzaj?cych itd.. Przyszli?my do schroniska o godzinie 20:20 ca?kowicie przemoczeni, jak to w górach czasami si? zdarza a tu niestety zaskoczenie kuchnia czynna tylko do 20 i zero mo?liwo?ci pertraktacji z PANI? która to prowadzi. Dla mnie motel z szyldem, który nie powinien si? tam znale??, nic nie maj?cy wspólnego z kultywowaniem tradycji PTTK.
Warunki/Obs?uga/Klimat: 4/0/0
ocena: 1.33
polecam szczególnie dla: nie polecam
mgielka
21:22 06.08.2010
By?am w tym schronisku w maju. Szczerze mówi?c nie wspominam tego pobytu najlepiej. Po pierwsze obs?uga, pracuj?ca tam chyba za kar?, nie mi?a nawet dla osób z rezerwacj? pokoi. Po drugie zakaz jakiegokolwiek ha?asowania na terenie schroniska, co jeszcze mo?e uj??, ale nawet przed budynkiem to ju? jest dziwne, gdy? zamkni?to schronisko o 22. Nie polecam dla grup zorganizowanych. A i uwa?ajcie na drzewo sanda?owe z którego zrobione s? schody, bo mo?na za nie nie?le oberwa?!!
Warunki/Obs?uga/Klimat: 4/1/0
ocena: 1.67
polecam szczególnie dla: szukaj?cych wygód
anakr7
23:52 04.01.2010
Sp?dzi?am w Nowym Schronisku tydzie? mi?dzy ?wi?tami a Sylwestrem (27.12.2009 - 02.01.2010). Atmosfera i klimat w porz?dku, ale brak jeszcze dobrej organizacji, aby powiedzie?, ?e wraz z wysokim standardem budynku pojawi? si? wysoki poziom us?ug. WADY NIEWYBACZALNE , ALE MAM NADZIEJE DO ZMIANY: Wrz?tek jedynie do godziny 20, brak wydzielonej suszarni na przemoczone ciuchy,brak „polowej kuchni” z której mo?na skorzysta? kiedy si? chce, brak dost?pu do pr?du , a w niektórych pokojach temperatura oko?o 15 stopni, ci?nienie wody w ?azience uniemo?liwiaj?ce sp?ukanie piany….i brak kominka, który zapewni? móg? klimat. Natomiast klimat zapewnili ludzie, którzy byli ze mn? i którzy byli w schronisku…Jestem z tych, którzy wol? aby schronisko w górach by?o schronieniem komfortowym a nie koniecznie rozwalaj?c? si? ruder? jak wol? inni - wi?c mam nadziej?, ?e te nieliczne wady zostan? naprawione(poza kominkiem bo tu sprawa wydaje si? by? przes?dzona) ..
Warunki/Obs?uga/Klimat: 5/3/3
ocena: 3.67
polecam szczególnie dla: szukaj?cych ciszy
<<  1  2 >> 

Copyright © 2006 - 2017 http://mojegory.com.pl • Strona głównaPolityka prywatnościGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS