Jeste¶ tu: TatryTatry

Tatry

Tatry s± najwyższ± czę¶ci± Karpat (Karpaty Zachodnie). Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z czego tylko ok. 25% leży na terenie polski. Dzielimy je na 3 zasadnicze pasma:

  • Tatry Zachodnie,
  • Tatry Wysokie,
  • Tatry Bielskie.

Najwyższym szczytem polskich Tatr jest zachodni wierzchołek Rysów (2499m), natomiast najwyższym szczytem całkowicie położonym na terenie naszego kraju jest Kozi Wierch(2291m).

Budowa geologiczna Tatr jest bardzo zróżnicowana. Tatry Wysokie składa się głównie z granitoidów a Tatry Zachodnich z gnejsów, podrzędnie z granitów. W skałach osadowych dominuj± wapienie, dolomity, piaskowce, mułowców oraz łupków ilastych. Ze względu na wysoko¶ć występuje tu aż pięć pięter ro¶linno¶ci:

  • lasy mieszane regla dolnego,
  • lasy iglaste regla górnego (od 1250m),
  • kosodrzewina (od 1550m),
  • hale (od 1800m),
  • turnie skalne (od 2300m).

Tatry pod względem klimatu maj± wiele wspólnego z alpami. Jest to między innymi niska ¶rednia temperatura w roku, duża zmienno¶ć temperatur w ci±gu doby, częste zachmurzenia, gwałtowne zmiany, znaczna ilo¶ć dni z opadami, zamglenia, długo utrzymuj±ca się pokrywa ¶nieżna, silne nasłonecznienie i wiatry wiej±ce zazwyczaj z zachodu oraz z kierunku południowo-zachodniego. Większo¶ć zjawisk zwi±;zana jest z przechodzeniem frontów atmosferycznych.

Na terenie TPN można poruszać się tylko po oznakowanych szlakach, których jednak jest sporo.

Copyright © 2006 - 2018 http://mojegory.com.pl Tudum - strony internetoweStrona głównaPolityka prywatno¶ciGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS