Jeste¶ tu: Polityka prywatno¶ci

Polityka Prywatno¶ci

Ostrzeżenie

Przedstawiane w Serwisie sporty mog± być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Do ich uprawiania należy być odpowiednio przygotowanym sprawno¶ciowo, technicznie jak również używać odpowiedniego sprzętu. Wła¶ciciel oraz redaktorzy Serwisu nie bior± żadnej odpowiedzialno¶ci za ewentualne wypadki zaistniałe podczas ich uprawiania.

Odpowiedzialno¶ć za zamieszczone dane i informacje

Redakcja i współpracownicy Serwisu nie gwarantuj±, że zawarte na niniejszych stronach informacje s± prawdziwe, wynikłe nie¶cisło¶ci spowodowane s± brakiem informacji. Każda osoba ogl±daj±ca niniejsze strony musi być ¶wiadoma, że zawarte na nich informacje mog± być niekompletne, mog± zawierać błędy lub być nieaktualne. Redakcja i współpracownicy Serwisu nie ponosz± żadnej odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mog±ce wynikn±ć z posłużenia się jak±kolwiek informacj± zawart± na niniejszych stronach.

W Serwisie znajduj± się linki do innych stron w Internecie, które nie s± administrowane przez redakcję i współpracowników Serwisu. W takim przypadku redakcja i współpracownicy Serwisu nie ponosz± żadnej odpowiedzialno¶ci za zawarto¶ć lub dostępno¶ć tych stron.

Opinie zamieszczane w artykułach, komentarzach, forach internetowych nie mog± naruszać praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny lub/i obraĽliwy. Redakcja Serwisu ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie tre¶ci niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

Ochrona danych osobowych oraz publikacja numeru IP

Szanujemy prywatno¶ć naszych Użytkowników. Stosuj±c wła¶ciwe procedury i rozwi±zania technologiczne dbamy o ochronę ich danych osobowych. Serwis nie gromadzi danych użytkowników Serwisu w celu po¶rednictwa w ich dystrybucji, ich sprzedaży lub ich udostępniania firmom lub/i osobom trzecim.

Cookies

W celu zapewnienia ergonomicznego użytkowania Serwisu stosowane oprogramowanie wykorzystuje technologię Cookies. Cookie to plik danych z informacj± przekazywan± od serwera WWW do przegl±darki internetowej osoby z niego korzystaj±cej. Przegl±darka zapisuje dane w pliku tekstowym. Zebrane w ten sposób Informacje s± przesyłane do serwera za każdym razem, gdy przegl±darka zaż±da strony z tego serwera. Ustawienie w przegl±darce internetowej blokady plików cookies przez użytkownika Serwisu spowoduje brak dostępu do niektórych tre¶ci Serwisu lub niedogodno¶ci w korzystaniu z Serwisu.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s± dane dotycz±ce Twojej wizyty - Twój adres IP, nazwa domeny, typ przegl±darki, typ systemu operacyjnego.

Dane zbierane automatycznie mog± być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawarto¶ci naszych stron internetowych. Dane te s± zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Reklamy

Ponadto wy¶wietlamy pochodz±ce z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać nasz± stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mog± używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wy¶wietlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawieraj±cych Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przegl±darki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wy¶wietlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcze¶niej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Pliki cookie DoubleClick DART

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wy¶wietlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używaj±ce systemu reklamowego DoubleClick (wł±czaj±c w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (_interest based targeting_). Reklamy dobierane będ± na podstawie historii stron, które odwiedziłe¶/a¶ (na przykład, je¶li przegl±dałe¶/a¶ strony o krakowskich zabytkach, wy¶wietlone zostan± reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje _informacje niepozwalaj±ce na indentyfikację użytkownika_. NIE ¶ledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wył±czyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wył±czyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przegl±darki internetowej lub wybieraj±c odpowiedni± opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wył±czenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwo¶ć pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.

Copyright © 2006 - 2018 http://mojegory.com.pl Tudum - strony internetoweStrona głównaPolityka prywatno¶ciGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS